BELİRSİZLİK “DAİMİ” OLUNCA YÖNETMEK NEDEN DAHA ZOR

SAPTAMA

Güvende hissetmek için yakın geleceği öngörebilmeyi isteriz.

İNSANLAR asırlar boyunca dünya savaşları, salgın hastalıklar, büyük depremler, ekonomik krizler gibi büyük felaketler yüzünden aniden hayatlarını değiştirmiş ve hayatta kalmak için uyum yeteneklerinin sınırlarını zorlamak zorunda kalmışlarıdır.

PROBLEM

Bugün tecrübe ettiğimiz belirsizliğin yıkıcı farkı, herhangi bir felaket gerekmeksizin varlığını sürekli hissettirmesidir.

(örn)Ortalama bir birey, belirsiziliğin norm olduğu modern yaşamın bireyselci dinamikleriyle yönetilen bir iş yerinde çalışırken, kötü performans gösterirse, hızlıca değiştirilebilecek bir YEDEK PARÇA olduğununun (“bilinçaltında” da olsa) farkında olduğu için kendisini 24 saat boyunca tehdit altında hissetmektedir.

Günümüz belirsizliğinin daha az dikkat çeken bir diğer yıkıcı özelliği de; Geçmiş nesillerin sahip olduğu “Dünya her gün daha iyiye gidiyor” umudunun kaybolmuş olmasıdır.

Günümüz dünyasında “uzun vadeli hedefler belirlemek, genelin refahı için kişisel çıkarlardan vazgeçmek ve ilerideki mutlu günler uğruna şimdiyi feda etmek” cazip bir önerme olmadığı gibi, akılcı da değildir.

Karşımıza çıktığı anda ve yerde değerlendirmediğimiz bir fırsat, kaçmış bir fırsattır; fırsatı değerlendirmemek affedilmez bir hatadır ve savunmak bir yana, kolay kolay mazur gösterilemez.

Bugün verilen sözler yarın karışımıza çıkacak fırsatların değerlendirilmesine engel olabileceğinden ne kadar hafif ve yüzeysel olursa o kadar az iyidir.

“Şimdi”, zamanımızın yaşam stratejisinin, bu stratejinin uygulandığı ve işaret ettiği her şeyin anahtar sözcüğüdür. 

Zygmunt Bauman (Akışkan Modernite)

SONUÇ

Yöneticiler problemleri aşina oldukları yöntemlerle çözmeye eğilimlidir ancak günümüz problemlerinin semptomları her ne kadar geçmiştekilerle benzeşse de, kök sebepleri doğru anlamak için POST MODERN sosyal faktörlere de bakmak kritik önemdedir.

İlham kaynakları ve okuma önerileri

Akışkan Modernite

Tedirginlik Çağı

Profen Türkiye işbirliğiyle hazırlanmış Liderliğin Esasları Profesyonel Gelişim Programı, varlığını iş dünyasında sürdüren her profesyonelin yaşam kalitesine katkıda bulunacak şekilde kurgulandı.

4 Gün süren program katılımcıların öz farkındalığını destekleyen kavramlara odaklanarak başlayıp, organizasyonun en tepesine çıktığımızda ihtiyacımız olacak yetkinliklerle odaklanarak bitiyor.

0530 2901244
Selim Geçit

Leave Comment