Geri Bildirimi Bir Yetişkin Eğitimi Süreci Olarak Düşünmediğimizde Başımıza Neler Gelir ?

GERİ BİLDİRİMİN PROFESYONEL GELİŞİMLE İLİŞKSİ ÜZERİNE İKİ ÖNEMLİ KAVRAM

 

1) PEDAGOJİ DEĞİL ANDRAGOJİ

2) Psikolojik SAVUNMA MEKANİZMALARI


ÖZET FİKİR :

PROBLEM:

Yetişkinler profesyonel gelişim için şirketlerinde aldıkları geri bildirimlerden yeterince faydalanamıyor, tam aksine  kötü kurgulanmış geri bildirim, önce küskün ve motivasyonu düşük bir çalışan daha sonra da kızgın, otorite ve güç düşkünü yöneticiler yetişmesine sebep olabiliyor.

Bu durumun en önemli nedenlerinden biri, yöneticilerin çalışanlarla “karşısında çocuk varmış” gibi geri bildirim vermesidir.

Bu durumda, çalışanlar da ANNA FREUD’un Savunma Mekanizmaları diye adlandırdığı psikolojik süreçlerin devreye girmesi dolayısıyla şirkete olan bağlılıklarını ve yöneticilerine olan saygılarını kaybediyorlar.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

  1. Geri bildirim bir YETİŞKİN EĞİTİMİ sürecidir.  Geri bildirim veren tüm yöneticilerin ETKİLİ GERİ BİLDİRİM kurgulayabilmeleri  için Yetişkin Eğitimi süreçlerinin temel kavramları hakkında farkındalık sahibi olmaları önemlidir.
  2. Yöneticilerin çalışanlardan optimum performans alabilmeleri için, onların iç dünyalarında GELİŞİM için ne beklediklerini bilmesi gerekir. Ayrıca çalışanların bu ideal şartlar sağlanmadığında hangi Psikolojik Savunma Yöntemlerine başvurabileceği hakkında bilgi sahibi olması önemlidir.

1) PEDAGOJİ DEĞİL ANDRAGOJİ

GERİ BİLDİRİM VE BAŞARININ İLİŞKİSİ

Şirketlerin başarılı bir şekilde ticari faaliyetlerini sürdürebilmeleri için ürünlerini, servislerini zamanla değişen müşteri beklentilerine, ihtiyaçlarına göre güncellemeleri gerekir.

Bu güncellenme süreci müşterileri dinleyerek onlardan geri bildirim alarak olur. Bu süreç şirketin tecrübe ettiği bir ÖĞRENME (SÜRECİ)DİR .

Şirketlerin öğrenmesi, sürekli kendini yenilemesi, özünde o şirketi oluşturan çalışanların sürekli kendini yenilemesiyle mümkün olacaktır.

Çalışanların profesyonel gelişimi şirket içi eğitimlerle, bireyin kişisel olarak katıldığı eğitimlerle, seminerlerle, okuduğu kitaplarla olabildiği gibi asıl ve en büyük, en hızlı gelişim; Bireyin yaptığı işle ilgili geri bildirim almasıyla mümkün olur.

Zamanında ve etkili kurgulanmış bir geri bildirim süreci bireyi yaptığı işle ilgili doğru bildiği yanlışların “yerleşmesini”, meleke, alışkanlık haline gelmesini engelleyerek hızlıca ustalaşmasını sağlar. (deneme yanılma pahalı bir öğrenme metodudur)

Ancak geleneksel olarak GERİ BİLDİRİM kavramı sanki senede bir ya da iki kez RESMİ BİR DİL ve RESMİ FORMLAR kullanılarak yapılması gereken, otorite ile  yönetilen arasında çoğunlukla da yönetenin konuştuğu bir süreç olarak  ele alınınca potansiyel etkisine ulaşamıyor.

GERİ BİLDİRİM BİR YETİŞKİN EĞİTİMİ SÜRECİDİR. KENDİSİNİ OTORİTE KARŞISINDA ÇARESİZ, EDİLGEN, PASİF BULAN YETİŞKİN BİREY SAVUNMA MEKANİZMALARINI DEVREYE SOKARAK HEM DEMOTİVE OLABİLİR HEM DE GERİ BİLDİRİMDEN FAYDALANMAYABİLİR

Yetişkin ve çocuk/genç eğitimi arasında temel farklar vardır (bkz Tablo1) ancak birçok alanda olduğu gibi geri bildirim alanında şirketin “geri bildirim yapma formatı”  yönergeleri ile geri bildirim alma tecrübelerimizin birleşimi olan tehlikeli bir kurgu ile yaparız geri bildirimleri.

Geri bildirimin kurgusunu en etkili olacak şekilde hazırlayabilmek için aşağıdaki tabloda özeti sunulan bu yaklaşım farkını tam olarak anlamak adına ilişikteki Pedagojiden Andragojiye yazısını ve kaynağı olan kitabı okumanızı öneririm.

Dökümanı indirmek için görseli tıklayınız


2) Psikolojik SAVUNMA MEKANİZMALARI

“Savunma mekanizmaları insanın gereksinimlerinin giderilmesini, içinde bulunduğu duruma katlanmasını sağladığı, bozulan ruhsal dengesini yeniden kurduğu için uyumsal niteliktedir. Bu nedenle savunma mekanizmalarına uyum düzenleri de denebilir”. (Yıldız Dilek Ertürk)

Düşünün ki karşısında oturduğunuz yöneticiniz sizi çok iyi tanımıyor, yaşam hedeflerinizi, gurur kaynaklarınızı, hobilerinizi bilmiyor (ya da çok sınırlı bilgisi var) birkaç gün önce teslim ettiğniz rapordaki hatalarınız ile ilgili ve size çok söz hakkı tanımadığı (yargılayıcı) bir kurgu ile geri bildirim veriyor.

Nasıl hissederdiniz ?

Savunma mekanizmaları kavramı; Bireyin tamda bu örnektekine benzeyen, psikolojik olarak zorlu durumlarla baş etmek, kedisine olan saygısını korumak için kullandığı bilişsel ve çoğunlukla içgüdüsel olarak devreye giren yöntemleri işaret ediyor.

Dökümanı indirmek için görseli tıklayınız


Selim Geçit

Eylül 2018

Şirket içi geri bildirim eğitimlerin içeriği ve kurgusu hakkında görüşmek için bana selimgecit@me.com adresinden ulaşabilirsiniz.

EĞİTİMLERDEN

KPMG Geri Bildirim 5 Temmuz 2018
« of 4 »
KPMG Geri Bildirim 4 Temmuz 2018
« of 3 »
KPMG Geri Bildirim 24 Temmuz
« of 2 »
KPMG Geri Bildirim 27 Haziran 2018
« of 3 »
KPMG 4 Eylül Dedeman Geri Bildirim
« of 3 »

Leave Comment