Hepinize Merhaba

31 Ocak 2019 günü İTÜ EMÖS etkinliği kapsamında, KPMG Türkiye’nin sponsorluğuyla gerçekleştirdiğimiz  Karar Verme & Kritik Düşünme atölyesi esnasında üzerinde durduğumuz kavramların kaynak dökümanlarına, izlediğimiz videolara, fotoğraflarımıza aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz

Oturumun sonunda da Konuştuğumuz gibi, katkıda bulunabileceğimi düşündüğünüz her konuda benimle iletişime geçebileceğinizi tekrar hatırlatmak isterim.

Hepinize başarı ve mutluluklar diliyorum.

 

Sevgiler, Saygılar

S Geçit

 

ÖZET FİKİR:

Oturuma “Yakın gelecekte iş dünyasının aranan profesyonelleri olmak için ihtiyacımız olan yetkinlikler neler olacak ?” sorusuyla başladık. Daha sonra (1) Örgün eğitimin Bu yetkinliklerin ne kadarını sağlıyor olabileceği üzerinde konuştuk. Ortak fikrimiz bu oranın çok yüksek olmadığı yönündeydi.

Yüksek motivasyon ve (2) ENGAGEMENT’ın (anlam bulma, gelişme, taktir edilme, ekip aidiyeti vb) iyi bir yaşam kalitesinin önde gelen yapıtaşları olduğunu işaret ettik.

Yapay zekanın, robotların yerimizi alıp bizi geçersiz kılabileceği en son alanlardan biri ve aynı zamanda yakın gelecekte en kritik olacak yetkinliklerden biri olan (3) YARATICI PROBLEM ÇÖZME & KRİTİK DÜŞÜNME KARAR VERME becerisi, World Economic Forum raporlarında da karşımıza çıktı.

Bu oturumda kısaca “Kritik Düşünmenin” önemine, daha sonra da Karar Verme becerisinin önemini etkili bir şekilde ortaya koyan KRAR VERME TUZAKLARI modeline odaklandık.


1-Örgün eğitim

Geleceğe hazırlanmak geleceğin iş dünyasına hazır olabilmek için en çok ihtiyacımız olan yetkinlikler üzerinde konuştuk

Örgün Eğitim İş Hayatındaki Başarımız Ve Mutluluğumuz İçin Önemli Olan Yetkinlikleri Veriyor mu?

Kendisini mutlu ve başarılı addeden profesyonellerin ortak paydası nedir? Hangi yetkinliklere sahiptirler?

 
 • Evrensel olarak örgün eğitimin var olama sebebi nedir? (ekonomik sistemin çarklarını döndürmek için gerekeli eleman yetiştirmek, bireyi hayata hazırlamak vb)

 • Üzerinde durduğumuz kritik yetkinliklerin ne kadarı müfredatlarla bize aktarılıyor olabilir?

Elimizde kesin bir data olmamasına rağmen,  oturumlar esnasında yaptığımız tartışmalarda örgün eğitim sisteminin, başarılı mutlu bir profesyonel yaşam tecrübe etmek için  ihtiyacımız olan yetkinliklerin %30 dan fazlasını vermiyor olabileceği sonucuna vardık.

Buradan çıkarmamız gereken sonuç ; "Potansiyelimiz olan yaşam kalitesine ulaşmak için iş hayatına atıldıktan sonrada SÜREKLİ ÖĞRENMEYE DEVAM ETMEMİZ gerektiği" olacaktır

 
 

2-Engagement

Engagement GALLUP Araştırması
İş dünyasına atıldığımızda yaşam kalitemizi en çok etkileyen unsurların başında,
 • Yaptığımız iş ile ilgili tecrübe ettiğimiz anlam duygusu
 • İş yerine ve ekibimize duyduğumuz aidiyet hissi
 • İşimizin kişisel gelişimimize katkı sağladığı, taktir edildiğimiz hissi
 • Fikirlerimizin önemsendiği algısı geliyorsa
100 yıl önce o günün şartlarına uygun bir yapıyla ortaya çıkmış, geleneksel YÖNETİM (HAVUÇ-SOPA)  yaklaşımıyla günümüzde işleyen bir SİSTEMİNİN  yarattığı ENGAGEMENT etkisi ne olabilir ? Bizi bu ortalamadan ayrıştıracak düşünme şekli nasıl olmalı?

"Engagement" Araştırması Detayları

(25 milyon çalışan üzerinde yapılmış uluslararası GALLUP araştırması - 2012)

İşiniz ne olursa olsun, kârın sürekliliğini sağlamanın tek yolu yetenekli çalışanları çeken, onları odaklayan ve elinde tutabilen bir çalışma ortamı yaratmak. Bu İnandırıcı bir tez, ama muhtemelen sokaktaki yöneticinin bu konuda inandırılmaya ihtiyacı yok. Son yirmi yıldır pek çok yönetici rekabet gücünün tüm pozisyonlar için yetenekli çalışanlar bulup onları elde tutabilmeye dayandığını fark etmiş bulunuyor. Bu nedenle çalışanları zor bulunan sektörlerde şirketler çalışanlarının gözlerinin dışarıya kaymaması için her çareye başvuruyorlar.

Q12

 1. İşyerinde benden ne beklendiğini biliyor muyum?

 2. İşimi doğru yapabilmem için gereken araç ve gereçlere sa hip miyim?

 3. İşyerinde her gün, en iyi yaptığım işi yapma şansına sahip miyim?

 4. Son yedi günde iyi iş çıkardığım fark edildi mi, bunun için takdir edildim mi?

 5. Müdürüm ya da işyerinde herhangi biri bana insan olarak değer veriyor mu?

 6. İşyerinde, gelişmemi destekleyen biri var mı?

 7. İşyerinde görüşlerime değer veriliyor mu?

 8. Çalıştığım şirketin misyonu/amacı, bana yaptığım işin önemli olduğunu hissettiriyor mu?

 9. Çalışma arkadaşlarım kaliteli iş çıkarmak için uğraşıyor mu?

 10. İşyerinde yakın bir arkadaşım var mı?

 11. Son altı ayda işyerinde biri gelişimimle ilgili benimle konuştu mu?

 12. Geçtiğimiz yıl işyerinde yeni şeyler öğrenme ve gelişme fırsatı buldum mu?

  Okuma Önerisi

Gallup Araştırmasını indirmek için aşağıdaki görseli tıklayınız


3-Karar Verme Tuzakları

Karar Vermenin Sinsi Tuzakları

Etkili Karar verme becerisini derinlemesine öğrenmek istediğimizde KRİTİK DÜŞÜNME kavramını odağımızın dışında bırakamayız.

ETKİLİ KARAR VERME becerisi, Kritik Düşünme becerisinin bir alt kümesidir dememiz yanlış olmayacaktır. Bu yüzden Karar Verme Tuzakları makalesini okumadan önce aşağıdaki linki "tıklayarak" KRİTİK DÜŞÜNME ile ilgili temel kavramları irdelemenizi tavsiye ederim.

Marshmallow Deneyi

KARAR VERMENİN SİNSİ TUZAKLARI

ÖZET FİKİR

John Hammond, Ralph Keeney ve Howard Raiffa iş kararlarını alma tarzımızı etkileme olasılığı özellikle yüksek sekiz psikolojik tuzağı inceliyorlar:

Çıpa tuzakları ilk edindiğimiz enformasyona olağanüstü bir ağırlık vermemize yol açıyor.

Statüko tuzağı bizi, daha iyi seçenekler olduğu halde mevcut durumu korumaya sevk ediyor.

Batık maliyet tuzağı geçmiş hataları sürdürmemize yol açıyor.

Teyit edici kanıt tuzağı mevcut eğilimi destekleyen enformasyon peşine düşüp, ona karşıt olanları hesaba katmamamıza neden oluyor.

Çerçevelendirme tuzağı, bir sorunu yanlış formüle edip, bütün karar alma sürecini berbat ettiğimizde ortaya çıkıyor.

Aşırı güven tuzağı, öngörülerimizin doğruluğunu abartmamıza neden oluyor.

Temkinlilik tuzağı bizi, belirsiz olaylar konusunda kestirimde bulunurken aşırı ihtiyatlılığa götürüyor.

Anımsama tuzağı da, en yakın zamanda gerçekleşmiş dramatik olaylara hak etmedikleri kadar ağırlık vermemize neden oluyor.

Bütün bu tuzaklardan kaçınmanın en iyi yolu farkındalıktır. Yöneticilerin, kendilerini ve örgütlerini bu türden çeşitli zihinsel hatalardan koruyabilmek için alabilecekleri bir takım basit önlemler de vardır. Yazarlar, önemli iş kararlarının sağlam ve güvenilir olmasını güvence altına almak için yapılabilecek şeyler üzerinde duruyorlar.


TANIMLAR

“Aralarında bir seçme yapma zorunluluğu olan olanaklardan birini seçme edimi ve bu edimin sonucu”, karar verme ise “karar birimlerinin belirlenmiş bir ya da daha fazla amaca ulaşmak için var olan çeşitli seçenekler arasında seçim yapmalarına yönelik davranış biçimi” olarak tanımlanır (TDK Sözlük, 2005).

Karar vermenin yönetsel anlamda en basit tanımlaması ise “alternatiflerin değerlendirildiği ve seçimin yapıldığı süreç” olarak ifade edilir (Hambrick ve Mason, 1984).

En çok güvendiğimiz duyumuz olan gözlerimiz bile bizi kolayca yanıltabiliyorsa kararlarımızla ilgili daha dikkatli olmamız gerektiği aşikardır

  Aşağıdaki görselde A kutucu ile B kutucuğunun aynı renkte olduğunu görmek mümkün olmayabiliyor?
İnsan zihni bir datayı, ondan önce ve sonra gelen data parçacıklarına bakarak bir örüntü içerisinde anlamaya eğilimlidir. Aşağıdaki data örüntüsünü okur musunuz?Aşağıdaki görsele baktığınızda ortadaki (13) datanın (yukarıdaki örnektekiyle) aynı şekilde sunulmuş olmasına rağmen farklı şekilde değerlendiriyor olabilir miyiz?
Zihnimiz bir problemi çözebilmek için gereken data eksik kaldığında, eksiği tamamlamak için çok kullanışlı bir hayal gücüyle donatılmıştır. Ancak zaman zaman bu hayal gücü var olmayan şeyleri de görmemize ya da gördüklerimizi yanlış yorumlamamıza sebep olabilir mi?

İyi giyimli, bakımlı insanların sözleri daha güvenilirdir!


Bir şeyi "Kız gibi" yapmak ne zamandan beri "küçümsemek" anlamına geliyor?


Kararlarımız Kendi kontrolümüzde mi?


 

Karar Vermenin sinsi Tuzakları (SUNUM)

Karar Vermenin sinsi Tuzakları (Makale HBR)

Makale Link


O Büyük Kararı Almanızdan Önce

Okuma Önerileri

Kritik Düşünme konusunda çok etkili bir sinema filmi

https://unutulmazfilmler.co/12-angry-men-12-kizgin-adam.html

Tekrar Başarılar Dilerim

Selim Geçit

3 Şubat 2019

Profen Türkiye işbirliğiyle hazırlanmış Liderliğin Esasları Profesyonel Gelişim Programı, varlığını iş dünyasında sürdüren her profesyonelin yaşam kalitesine katkıda bulunacak şekilde kurgulandı.

4 Gün süren program katılımcıların öz farkındalığını destekleyen kavramlara odaklanarak başlayıp, organizasyonun en tepesine çıktığımızda ihtiyacımız olacak yetkinliklerle odaklanarak bitiyor.

0530 2901244
Selim Geçit