Liderliğin Esasları Profesyonel Gelişim Programı v2.0 (Online Versiyon)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfa Pearson Türkiye ile birlikte yürüttüğümüz Liderliğin Esasları profesyonel gelişim programı için tamamen şahsi bir katkı olarak tarafımdan, Pearson Türkiye den bağımsız olarak hazırlanmıştır. Sayfadaki muhtemel hatalar bana aittir. (Selim Geçit)

6 tam gün süren LİDERLİĞİN ESASLARI programını, ikişer günlük 3 modüle ayırdık.

İkişer günlük her modülü 4 saatlik 4 ZOOM oturumu yaparak tamamlıyoruz.

Modüller tek tek satın alınabiliyor.

Liderliğin Esasları - liderligin esaslari

HEMEN SATIN AL

Sınıf Oturumlarından Hatıralar : )

KPMG Akademi Mart 2019 Yönetimin Esasları I
« of 3 »
Pearson Professional - Mayıs 2019- Agile Leadership Oturumu
« of 3 »
Pearson Professional - Aralık 2019- Agile Leadership Oturumu
Profen Yönetimin Esasları 3 & 10 Ocak 2020
« of 2 »
Asset Grup 2-9 Kasım Oturumları
« of 3 »
Elite World Hotels Ocak 2020
« of 3 »
Fanuc Türkiye Manici Kasrı
BR Workshoplardan
BMBM 4 (2018) Durumsal Liderlik
« of 2 »
DSV Akademi 2018 Değişim Oturumu
« of 4 »
Maya Okulları Kasım 2019
« of 2 »
Vaka Analizleri 2019
« of 4 »

Liderliğin Esasları Programı Birinci Modülünün Öğrenme Hedefleri

İlk Günün Sonunda

 • “Kritik Düşünme” kavramının anlamını ve becerinin temel yapı taşlarını. Bu becerinin nasıl geliştirilebileceğini (kaynaklar vb) gösterebilmelisiniz
 • Ekiplerinizle Grup manifestosu, Vizyon, Misyon, hedeflerini belirleyebilmelisiniz
 • Yetişkin öğrenme eğilimlerini (optimum zihinsel tutum & optimum beyin kimyası) tanımlayabilmelisiniz
 • Tanısal düşünme kavramını ve uygulama çerçevesini tanımlayabilmelisiniz
 • Aksiyon odaklılık bilişsel önyargısını tanımlayabilmelisiniz
 • “Conformity” bilişsel önyargısını tanımlayabilmelisiniz
 • Aktif durağanlık tuzağını tanımlayabilmelisiniz
 • Yetminkar problem çözme etkisi ve sonuçlarını gösterebilmelisiniz
 • Self Serving Bias – Başarıyı sahiplenme yanılgısı kavramını tanımlayabilmelisiniz
 • Engagement “işe odaklılık” kavramını açıklayabileceksiniz
 • Örgün Eğitimin Doğuşu (ve iş dünyasına etkileri) tanımlayabilmelisiniz
 • Stratejik düşünme kavramı ve gelişim rejimimizin kişisel hedeflerimizle uyumunu tanımlayabilmelisiniz

İkinci günün merkezinde Karar Verme ve ÇALIŞAN MOTİVASYONU olacak.

Bu oturum bittikten sonra

 • “Engagement” kavramı, nasıl ölçüldüğü ve GALLUP (Q12) soruları
 • Motivasyonun tanımını, temel kavramları
 • Homeostasis motivasyon modeli
 • McClelland İhtiyaçlar teorisi
 • Core Human Drives Motivasyon modeli
 • İş karakteristikleri motivasyon modeli
 • Karar Verme Tuzakları (Bilişsel Tuzaklar)
 • Dan Pink’in Motivasyon modeli
 • Dan Ariely’nin motivasyon araştırmaları

ile ilgili daha derin bilgiye sahip olacağız.

İkinci Modülün Öğrenme Hedefleri

Üçüncü ve dördüncü oturumların merkezinde başarılı yöneticilerin ekiplerini etkilemek ve hedefe yönelik harekete geçirmek için kulandıkları etkili iletişim kurguları, İKNA prensipleri yanında zaman yönetimi, stres yönetimi ve çatışma yönetimi de olacak.

Üçüncü günün sonunda

 • İkna ve etki prensiplerini (R. Cialdini)
 • Müşterilerinizin sosyal kimliğini fark etmenin önemini (Emma K.Macdonald)
 • Kadın ve erkeklerin konuşma algoritmalarındaki temel farklılıkları (ve nedenlerini) (Deborah Tannen)
 • Kadınlar ve erkekler için İKNA süreçlerinin nasıl farklılaşabildiğini (Cathy Benko)
 • Etkili geri bildirim tekniklerini
 • Geri bildirimde not tutmanın önemi ve faydalarını
 • Kültürel zeka farkındalığını ve boyutlarını (Geert Hofstede – David A. Livermore)
 • Güç paylaşımı ile yaratıcı toplantı yönetimi metodunu (George M. Prince)
 • Koçluk metodu ile etkili soru sorma yöntemlerini (John Whitmore)
 • Aktif dinleme tekniğinin işleyişini (Ralph G Nichols)

Açıklayabileceksiniz

Dördüncü günün sonunda

 • Değişim kavramını
 • Organizasyonel değişim metotlarını
 • Çatışma yönetimi modellerini
 • Zaman yönetimi kavramını
 • Steven Covey’in önceliklerle zaman yönetme modelini
 • Neuroplasticity (Değişen beyin)
 • Status-Quo tuzağını
 • Stresin doğasını
 • Stres ve stresin olası kaynaklarını
 • Stresle başa çıkmanın yollarını

Açıklayabileceksiniz

Üçüncü Modülün Öğrenme Hedefleri

Son modülün ilk iki oturumunu (birinci gününü) “CEO gibi düşünmek” çerçevesiyle kurguladık. Üst düzey rollere geldiğimizde şirketin/organizasyonun büyümeye devam edebilmesi ve kritik tehditlerin farkında olabilmek için hangi göstergelere bakabileceğimize odaklanacağız.

 • Ekonomi 4.0 kavramını
 • Yaratıcılığın ihtiyacı olan zihinsel tutum ve akıl yürütme biçimlerini (Robert Winston)
 • Stratejik dezonans kavramını (Bulgerman)
 • Pazarlama Miyopluğu Tuzağını (Theodore Levitt)
 • Katastrofilerin doğasını ve nasıl önlenebileceğini (Catherine Tinsley)
 • Hataları nasıl değerli kılabileceğinizi (Emre Soyer)
 • İnovasyon tuzaklarını (Rosabeth Moss Kanter)
 • Mavi Okyanus İnovasyon stratejisini (W. Chan Kim, Renée Mauborgne)
 • Yeniliklerin yaygınlaşması (Disffusion of innovation) kavramını (Everett Rogers)

İkinci gün oturumlarımızda bugüne dek öğrendiğimiz kavramları kullanarak çözüm üretebileceğimiz iki vaka analizi yapacağız.

Liderliğin Esasları Programında Görüşmek Üzere

Başarılar

Selim Geçit – Temmuz 2020

0530 290 12 44