VAKA ANALİZLERİ (2020)

Vaka Analizleri 2020
« of 4 »

 

SAPTAMA

Ortalama bir birey iş hayatına atılmadan önce uzun yıllar PEDAGOJİK formasyonla eğitim alır.

Yani okuyacağı müfredatı, konuları seçemez, dersin akışıyla, kurgusuyla ilgili fikri sorulmaz, görüşleri alınmaz. Edilgendir, dinleyicidir, pasiftir. (Bkz-Pedagojiden Andragojiye- M Knowles)

PROBLEM

İlk olarak üniversite döneminde okuyacağı bölümü seçebilen, istediği dersleri alabilen öğrenci, kendi hedefi için ihtiyacı olan bilgiye odaklanma fırsatı bulur.

Ancak bilgi yine, ilk orta ve lisedekine benzer bir kurguyla aktarılır ve ölçülür.

İş hayatında etkili olabilmek, yüksek performans gösterebilmek için üniversite eğitimi esnasında aktarılan kavramların çok iyi anlaşılması (hatta ilgili bölümden yüksek ortalamalarla mezun olmak) yeterli olmayacaktır.

UYGULAMA yapılmadığında, sınavında yüksek notlar alınmış kavramlar bile geride çok az iz bırakarak kısa sürede unutulabilirler.

ÇÖZÜM

VAKA ANALİZLERİ metotu;

Vaka Analizleri öğrencilerin, tecrübeli endüstri profesyonelleri tarafından aktarılan gerçek iş dünyası vakalarına odaklanarak TANISAL DÜŞÜNME becerilerini geliştirmelerine imkan verir.

Özyeğin Üniversitesi – Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Otel Yöneticiliği Bölümü 2020 Güz Dönemi Vaka Analizleri dersimize katılan misafir hocalarımıza teşekkürler.

Dilara Hepsen Öztekin, Berker Köktener, Ersin Manaz, Babür Arslan, Ertan Çakmak

https://youtu.be/q0WZIHXbcZY
 
 


Vaka analizi teknikleri, bir durumu öğretmek, öğrenmek, yetkinlik ölçmek ve mülakat yapmak dışında birçok farklı amaç için kullanılır. 

Bu teknikler, problem çözme becerilerini geliştirmek, eleştirel düşünme yeteneğini artırmak, teorik bilgileri pratik durumlarla ilişkilendirmek, takım çalışması ve işbirliği becerilerini güçlendirmek, karar verme süreçlerini iyileştirmek ve gerçek dünya senaryolarında uygulamalı deneyim kazandırmak için de değerlidir. Bu çok yönlü kullanım, vaka analizlerini eğitim ve profesyonel gelişim alanlarında vazgeçilmez bir araç haline getirir.)

Problem Çözme Becerilerini Geliştirmek:

 

Nasıl?

Katılımcılar, gerçek hayattan alınmış karmaşık durumları analiz eder ve çözüm yolları önerir. Bu süreçte, problemi tanımlama, alternatif çözümleri değerlendirme ve en uygun çözümü seçme becerileri gelişir.

Eleştirel Düşünme Yeteneğini Artırmak:

Nasıl? Vaka analizleri, katılımcıları farklı perspektifleri göz önünde bulundurmaya, argümanları kritik bir şekilde değerlendirmeye ve mantıksal sonuçlara varmaya teşvik eder. Bu, eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesini sağlar.

Teorik Bilgileri Pratik Durumlarla İlişkilendirmek:

Nasıl? Öğrenciler veya çalışanlar, teorik olarak öğrendikleri kavramları vaka analizleri aracılığıyla gerçek dünya senaryolarına uygularlar. Bu, öğrenilen bilgilerin pratikte nasıl kullanılacağını gösterir ve öğrenme sürecini pekiştirir.

Takım Çalışması ve İşbirliği Becerilerini Güçlendirmek:

 

Nasıl? Vaka analizleri genellikle gruplar halinde yapılır. Bu, katılımcıların birlikte çalışarak çözümler üretmelerini, fikir alışverişinde bulunmalarını ve farklı bakış açılarını kabul etmelerini gerektirir. Takım çalışması ve işbirliği becerileri bu şekilde geliştirilir.

Karar Verme Süreçlerini İyileştirmek:

Nasıl? Vaka çalışmaları, belirsizlik altında karar verme ve risk değerlendirme pratiği yapma fırsatı sunar. Katılımcılar, sınırlı bilgi ile stratejik kararlar almayı ve sonuçlarını değerlendirmeyi öğrenir.

Gerçek Dünya Senaryolarında Uygulamalı Deneyim Kazandırmak:

 

Nasıl? Vaka analizleri, özellikle işletme, hukuk ve tıp gibi alanlarda, profesyonellerin ve öğrencilerin gerçek dünya durumlarını simüle ederek deneyim kazanmalarını sağlar. Bu, teorik eğitimin ötesine geçerek, pratik becerilerin ve anlayışın gelişimine katkıda bulunur.

Her biri, vaka analizinin öğretim ve profesyonel gelişimde nasıl kritik bir rol oynadığını gösteren önemli yönlerdir. Bu yaklaşım, katılımcıların karmaşık durumları analiz etme, çeşitli becerilerini geliştirme ve gerçek dünya sorunlarına pratik çözümler üretme yeteneklerini artırır.“Çalışma psikolojisi, yönetim psikolojisi veya örgütsel davranış gibi bilim dallarının varoluşlarının nedeni, bir yandan insan, örgüt ve iş yaşamı arasındaki ilişkiyi bilimsel olarak incelemek; diğer yandan iş yaşamındaki beşeri ve örgütsel sorunları belirlemek, çözmek ve en aza indirgemektir.

Bu anlamda bu bilim dallarının iki yönü olduğu vurgulanmaktadır: 

“Bilim yönü” ve “uygulama yönü”. 

Bu bilim dallarının başarıyla hedeflerine ulaşabilmeleri için “bilim” ve “uygulama”nın birbirini tamamlaması gerekir. 

Çeşitli fakültelerde okutulan çalışma psikolojisi, yönetim psikolojisi, örgütsel davranış, insan kaynakları yönetimi vb. derslerde öğrenciye kuramsal bilgiler sunulmaktadır.

Bu bilgilerin pekiştirilmesi ise, ancak çalışma yaşamından alınan gerçek olayların analiz edilmesiyle mümkündür.

pınar tınaz vaka analizleri

 

vaka anlizleri

(Prof Dr Pınar Tınaz “Çalışma Yaşamından Örnek Olaylar” Kitabından)Profen Türkiye işbirliğiyle hazırlanmış Liderliğin Esasları Profesyonel Gelişim Programı, varlığını iş dünyasında sürdüren her profesyonelin yaşam kalitesine katkıda bulunacak şekilde kurgulandı.

4 Gün süren program katılımcıların öz farkındalığını destekleyen kavramlara odaklanarak başlayıp, organizasyonun en tepesine çıktığımızda ihtiyacımız olacak yetkinliklerle odaklanarak bitiyor.

0530 2901244
Selim Geçit

Leave Comment