VAKA ANALİZLERİ (2019)


“Çalışma psikolojisi, yönetim psikolojisi veya örgütsel davranış gibi bilim dallarının varoluşlarının nedeni, bir yandan insan, örgüt ve iş yaşamı arasındaki ilişkiyi bilimsel olarak incelemek; diğer yandan iş yaşamındaki beşeri ve örgütsel sorunları belirlemek, çözmek ve en aza indirgemektir.

Bu anlamda bu bilim dallarının iki yönü olduğu vurgulanmaktadır: 

“Bilim yönü” ve “uygulama yönü”. 

Bu bilim dallarının başarıyla hedeflerine ulaşabilmeleri için “bilim” ve “uygulama”nın birbirini tamamlaması gerekir. 

Çeşitli fakültelerde okutulan çalışma psikolojisi, yönetim psikolojisi, örgütsel davranış, insan kaynakları yönetimi vb. derslerde öğrenciye kuramsal bilgiler sunulmaktadır.

Bu bilgilerin pekiştirilmesi ise, ancak çalışma yaşamından alınan gerçek olayların analiz edilmesiyle mümkündür.

pınar tınaz vaka analizleri
vaka anlizleri

(Prof Dr Pınar Tınaz “Çalışma Yaşamından Örnek Olaylar” Kitabından)


SAPTAMA

Ortalama bir birey iş hayatına atılmadan önce uzun yıllar PEDAGOJİK formasyonla eğitim alır.

Yani okuyacağı müfredatı, konuları seçemez, dersin akışıyla, kurgusuyla ilgili fikri sorulmaz, görüşleri alınmaz. Edilgendir, dinleyicidir, pasiftir. (Bkz-Pedagojiden Andragojiye- M Knowles)

Andragoji -Selim Geçit

PROBLEM

İlk olarak üniversite döneminde okuyacağı bölümü seçebilen, istediği dersleri alabilen öğrenci, kendi hedefi için ihtiyacı olan bilgiye odaklanma fırsatı bulur.

Ancak bilgi yine, ilk orta ve lisedekine benzer bir kurguyla aktarılır ve ölçülür.

İş hayatında etkili olabilmek, yüksek performans gösterebilmek için üniversite eğitimi esnasında aktarılan kavramların çok iyi anlaşılması (hatta ilgili bölümden yüksek ortalamalarla mezun olmak) yeterli olmayacaktır.

UYGULAMA yapılmadığında, sınavında yüksek notlar alınmış kavramlar bile geride çok az iz bırakarak kısa sürede unutulabilirler.

ÇÖZÜM

VAKA ANALİZLERİ metotu;

Vaka Analizleri öğrencilerin, tecrübeli endüstri profesyonelleri tarafından aktarılan gerçek iş dünyası vakalarına odaklanarak TANISAL DÜŞÜNME becerilerini geliştirmelerine imkan verir.

Özyeğin Üniversitesi – Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Otel Yöneticiliği Bölümü 2019 Vaka Analizleri dersimize katılan misafir hocalarımıza teşekkürler.

Dilara Hepsen Öztekin, Berker Köktener, Ersin Manaz, Serdar Güler , Dilge Sümer Yalçınkaya

Vaka Analizleri 2019
« of 4 »

Profen Türkiye işbirliğiyle hazırlanmış Liderliğin Esasları Profesyonel Gelişim Programı, varlığını iş dünyasında sürdüren her profesyonelin yaşam kalitesine katkıda bulunacak şekilde kurgulandı.

4 Gün süren program katılımcıların öz farkındalığını destekleyen kavramlara odaklanarak başlayıp, organizasyonun en tepesine çıktığımızda ihtiyacımız olacak yetkinliklerle odaklanarak bitiyor.

0530 2901244
Selim Geçit

Leave Comment