Yönetici Yetiştirmek Ve Elde Tutmak Neden Çok Zor Ve Bunun İçin Ne Yapabiliriz?

ÖZET FİKİR

Sürdürülebilir büyüme ve organizasyonel başarı için “Yönetici yetiştirmek ve elde tutmak”  tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızlı büyüyen şirketlerin karşı karşıya olduğu en kritik problemlerden biridir.

KURUM İÇİ YÖNETİM AKADEMİLERİ oluşturmak günümüzde hızlı büyüyen şirketlerin söz konusu SÜREKLİ ÖĞRENME ihtiyaçlarını karşılamak, çalışanların şirkete bağlılığını artırmak, yatırımcılar üzerinde  artan güven sağlamak ve en özünde rekabet güçlerini sürdürmek için başvurdukları  en etkili yöntemlerden biri haline gelmektedir.


Şirketlerin geleneksel olarak yönetim pozisyonlarına “içerden” ve de çoğunlukla USTA-ÇIRAK ilişkisi ile yetişmiş kıdemli bireyleri atamaları ilk bakışta şirket kültürünü sürdürmek için ideal strateji gibi görülse de, dikkat edilmezse yeniliklere kapalı, konformist bir kültürün yerleşmesine bunun yanı sıra da işletme körlüğüne de sebep olabilir.

Bu durumla mücadele etmek ve günümüzün hızla değişen başarı faktörlerine adapte olmak için SÜREKLİ ÖĞRENME ÇEVİKLİĞİ bir opsiyon olmaktan çıkmış ve başarının şartı haline gelmiştir .

Kurum İçi YÖNETİM AKADEMİLERİ günümüzde hızlı büyüyen şirketlerin, söz konusu SÜREKLİ ÖĞRENME ihtiyaçlarını karşılamak, çalışanların şirkete bağlılığını arttırmak, yatırımcılar üzerinde  artan güven sağlamak, ve en özünde rekabet güçlerini sürdürmek ve artırmak  için başvurdukları  en etkili  yöntemlerden biri haline gelmektedir .

YÖNETİM kavramı 1900’lü yıllarda Henry Ford ile ortaya çıktığında İKİ TEMEL SORUNU çözmek için kurgulanmıştı.

1) Çok yetenekli olmayan çalışanların, yerine getirmek zorunda oldukları (genellikle) tek düze işlerini, yeterince düzenli ve üretken bir şekilde yapmalarını sağlamak.

2) Bu limitli beceriye sahip iş gücünü, organizasyonun odağındaki karmaşık ürünleri büyük miktarlarda üretebilmesi için koordine etmek, yönetmek.

Özetle,“Yönetim” kavramı, çok bilgili olmayan insanları, büyük miktarlarda üretimi efektif bir şekilde yaptırabilmek için ortaya çıktığında,

  • Bürokrasi
  • Hiyerarşik yapılar
  • Hedefleri iş gücü içerisinde alt kademelere aktarma
  • Net Görev Tanımları
  • Kurallar ve prosedürler

Gibi yönetim araçları geliştirdi

PROBLEM

Düşünecek olursak  günümüzün yeni nesil  iş gücünü, temelleri 100 yıl önce atılmış bir yönetim algoritmasıyla (havuç-sopa) yöneterek yaratıcılıklarını , problem çözme becerilerini iş yerlerine katmalarını beklemek  çok tatmin edici sonuçlar veremeyebilir.

Araştırmalar, şirketlerin karşı kaşıya olduklar en büyük organizasyonel problemin  Organizasyonun her düzeyine Yönetici-Lider yetiştirmekte zorlanmaları olduğunu işaret ediyor.

ÇÖZÜM : YÖNETİCİLERİNİZİ YETİŞTİRMEK, ELDE TUTMAK ŞİRKETİ İLERİ TAŞIMAK İÇİN ŞİRKET İÇİ YÖNETİM AKADEMİNİZİ OLUŞTURMAK

Türkiye’deki büyük organizasyonların da karşı karşıya olduğu, yukarıda işaret edilen bu YENİ PROBLEM , yani “yönetici yetiştirmek ve elde tutmak” çok karmaşık gözükse de, çözüm için atılması akılcı ve pratik görünen ilk adımlardan biri , yeni nesil çalışanların motivasyon kaynaklarını doğru tespit etmek ve bu motivasyon doğrultusunda öğrenme ve gelişme (L&D) aksiyonları almak olarak özetlenebilir.

Bu amaçla hazırlanmış YÖNETİM AKADEMİSİ;  Uluslararası yönetim okullarında öğretilen, etkinliği evrensel olarak kabul görmüş en güncel yönetsel teknikleri Türkiye kültürüne adapte edilmiş şekli, vakaları, örnekleri ile aktarmak ve uygulamalar yaparak içselleştirmek odağıyla kurgulanmıştır

Kurgu, içerik ve fiyat için tanıtım dökümanını

(aşağıdaki görseli tıklayarak) indirin

OTURUMLARDAN

DSV Akademi 2018 Değişim Oturumu
« of 4 »
Grand Tarabya 3. Oturum (Geri Bildirim)
« of 2 »
Yeditepe Üniversitesi Temmuz 2018
« of 5 »
NN Hayat / aralık 2017 İKNA
« of 4 »

Profen Türkiye işbirliğiyle hazırlanmış Liderliğin Esasları Profesyonel Gelişim Programı, varlığını iş dünyasında sürdüren her profesyonelin yaşam kalitesine katkıda bulunacak şekilde kurgulandı.

4 Gün süren program katılımcıların öz farkındalığını destekleyen kavramlara odaklanarak başlayıp, organizasyonun en tepesine çıktığımızda ihtiyacımız olacak yetkinliklerle odaklanarak bitiyor.

0530 2901244
Selim Geçit